01

PROJEKTIEREN

Wir bieten Ihnen alle Arten, bzw. Phasen der Projektdokumentation an:

 • Bestandsaufnahme,
 • Entwurf der Idee für die Erfüllung der Projektbedingungen (IZP - zuvor PZI),
 • Projektdokumentation  für den Erwerb der Meinungen und der Baugenehmigung (DGD - zuvor PGD),
 • Projektdokumentation für die Ausführung des Baus (PZI),
 • Projektdokumentation der auszuführenden Arbeiten (PID).

 

Wir erstellen auch jede Art von Elaborate, Studien, Bescheinigungen.

Wir haben uns auf die Erstellung der Elaborate für Bauphysik auf dem Gebiet der effizienten Energienutzung in Gebäuden und Elaborate für Lärmschutz in Gebäuden spezialisiert.

Beim Projektieren haben wir bisher Erfahrungen gesammelt mit:

 • Hochbauten
  • Wohnobjekte und Geschäftsgebäude (Häuser, Geschäftsgebäude, Industriehallen,...)
  • Öffentliche Objekte (Schulen, Kindergärten, Ambulanzen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Sporthallen,...)
 • Infrastrukturobjekte (Straßen, Radwege, Kanalisationsnetzwerke, Wasserleitungsnetzwerke, Heizungskeller,...)

02

BERATUNGS
-ENGINEERING

 

Auf Grund der gewonnen Kenntnisse und reichen Erfahrungen können wir Ihnen sicher

 • bei der Rationalisierung des Projekts, in der Phase des Planens wie auch bei der Ausführung, helfen;
 • mit Beratung über mögliche Finanzierung der Projekte und der Vorbereitung der Anträge für Zuschüsse helfen;
 • bei der Erfüllung der Bedingungen und der Beschaffung von Zustimmungen, Genehmigungen,... helfen;
 • bei der Erstellung der Investitionsdokumentation helfen;
 • bei der Erstellung der Projektdokumentation, der Elaborate, Studien helfen;
 • bei der Auswahl der Arbeiter bei öffentlichen Ausschreiben, der Vorbereitung der Projektdokumentation, Analyse der Angebote, den Verhandlungen und der Vorbereitung der Verträge helfen...

03

DOKUMENTATION FÜR INVESTITIONEN UND AUSSCHREIBEN

Wir bereiten für die Projekte die nötige Dokumentation für die Anmeldung vor.

Wir erstellen die Dokumentation für die Investition:

 • Dokument für die Identifizierung des Investitionsprojekts (DIIP) 
 • Vor-Investitions-Entwurf (PIZ)
 • Investitionsprogramm (IP) mit Kosten- und Nutzenanalyse (CBA). 

 

04

FACHLICHE PROJEKTAUFSICHT

Wir bieten Ihnen Leistungen auf dem Gebiet der fachlichen Bauaufsicht an.

Aufsicht über:

 • Bau- und Handwerkerarbeiten
 • Elektro- Installationsarbeiten
 • Maschinellen Installationsarbeiten

Aufsicht auf Grundlage der FIDIC Verträge.

 

Prednosti uporabe BIM
 • Prednosti uporabe BIM:
 • večja storilnost projektiranja (v primerjavi s klasičnim)
 • natančen model že v fazi snovanja in načrtovanja
 • enostavno modeliranje variantnih rešitev
 • lažje možnosti analize, študije izvedljivosti in simulacije izgradnje ter uporabe oz. obratovanja,
 • zaradi integracije gradnikov in procesov lažje usklajevanje, posebno ob spremembah (zato je tudi lažje timsko delo različnih ekspertov na kompleksnem projektu)
 • kakovostnejša projektna dokumentacija, zaradi prikazov po plasteh, prikazov montaže in obvladovanja bodoče izgradnje.
 • zmanjšanje projektnih tveganj in potencialnih reklamacij;
 • boljša usklajenost projekta;
 • boljša predstavitev projekta naročniku in drugim deležnikom v celotni investicijski fazi;
 • hitrejše potrjevanje projektnih rešitev s strani naročnika;
 • zagotavljanje učinkovite kontrole kakovosti;
 • natančnejši izračun količin in potrebnih del za izvedbo gradnje;
 • boljši nadzor nad gradnjo in evidentiranje sprememb;
 • zmanjševanje stroškov investicije in upravljanja objektov;
 • boljše časovno in finančno načrtovanje in spremljanje gradnje;
 • boljše upravljanje z informacijami (arhiviranje …) v življenjskem ciklu gradnje (objekta);
 • lažje upravljanje in vzdrževanje gradnje (objekta);
 • večja učinkovitost procesov načrtovanja, izvedbe in upravljanja investicije;
 • optimalna vrednost za predvidene stroške – vrednostni inženiring
 • (npr. optimizacija resursov, energetska učinkovitost – študija variant);
 • preglednost investicije;
 • povezovanje in hranjenje vseh informacij, ki so vezane na investicijski proces, gradnjo in upravljanje objekta v informacijskem modelu;
mangakakalot