01

ZGODOVINA
PODJETJA

projektiranje in inženiring

Podjetje TIP inženiring se že več kot 10 let ukvarja predvsem s projektiranjem in svetovalnim inženiringom v smislu celovitega vodenja projektov od konceptualne zasnove, pridobivanja nepovratnih sredstev, projektiranja, vodenja razpisov za izbor izvajalcev, do nadzora pri sami izvedbi oz. realizaciji investicije.
Kar precej svojega dela smo namenili pripravi dokumentacije za prijave na razpise za nepovratna sredstva sofinancirane iz Evropske unije, predvsem za energetske sanacije javnih objektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

02

ENERGETSKE
SANACIJE

URE in OVE

Za energetske sanacije izvajamo od posnetka stanja, izračuna gradbene fizike, predlaganih ukrepov sanacije in vrednotenja le-teh, v smislu energetskih pregledov, ocenjene vrednosti za pridobivanje nepovratnih sredstev tudi v smislu upravičenih in neupravičenih stroškov, do končnih projektov za izvedbo s popisi oz. projektantskimi predračuni in sodelovanja z izvajalci na gradbiščih do končnega rezultata – energetsko učinkovitega objekta. Tako smo si pridobili ogromno izkušenj na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) ter poznavanjem logike sofinancerjev na področju energetskih sanacij.

03

BIM
modeliranje

Vizualizacija in BIM tehnologija

Že ves čas smo si pri projektiranju pomagali s 3D modeliranjem in vizualizacijami, v zadnjem času pa aktivno uvajamo projektiranje v BIM tehnologiji oz. BIM modeliranje.
Sodelovanje S Pogodbeni Partnerji In Podizvajalci
Za nudenje celovitih storitev sodelujemo s stalnimi pogodbenimi partnerji in drugimi zaupanja vrednimi podizvajalci, predvsem v smislu projektiranja strojnih in elektro inštalacij, izdelavi investicijske dokumentacije ter pri pravnih vprašanjih na področju razpisov oz. javnega naročanja.

Podjetje TIP inženiring se že več kot 10 let ukvarja predvsem s projektiranjem in svetovalnim inženiringom v smislu celovitega vodenja projektov od konceptualne zasnove, pridobivanja nepovratnih sredstev, projektiranja, vodenja razpisov za izbor izvajalcev, do nadzora pri sami izvedbi oz. realizaciji investicije.

Kar precej svojega dela smo namenili pripravi dokumentacije za prijave na razpise za nepovratna sredstva sofinancirane iz Evropske unije, predvsem za energetske sanacije javnih objektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Za energetske sanacije izvajamo od posnetka stanja, izračuna gradbene fizike, predlaganih ukrepov sanacije in vrednotenja le-teh, v smislu energetskih pregledov, ocenjene vrednosti za pridobivanje nepovratnih sredstev tudi v smislu upravičenih in neupravičenih stroškov, do končnih projektov za izvedbo s popisi oz. projektantskimi predračuni in sodelovanja z izvajalci na gradbiščih do končnega rezultata – energetsko učinkovitega objekta.

Tako smo si pridobili ogromno izkušenj na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) ter poznavanjem logike sofinancerjev na področju energetskih sanacij.

Že ves čas smo si pri projektiranju pomagali s 3D modeliranjem in vizualizacijami, v zadnjem času pa aktivno uvajamo projektiranje v BIM tehnologiji oz. BIM modeliranje.

Strokovni kader in Sodelovanje s pogodbeni partnerji in podizvajalci

Trenutno zaposlena dva arhitekta: doc. Janko J. Zadravec, udia. in Miha Štefl, mia.

Za nudenje celovitih storitev sodelujemo s stalnimi pogodbenimi partnerji in drugimi zaupanja vrednimi podizvajalci, predvsem v smislu projektiranja strojnih in elektro inštalacij, izdelavi investicijske dokumentacije ter pri pravnih vprašanjih na področju razpisov oz. javnega naročanja.

mangakakalot